04 January 2015

Аялагчидад зөвлөмж 8

Өмнөх дугаарууд:
1. 2010.04.19 Зочид буудлын гэрлийг асаалттай байлгах, ванны толийн цан арилгах.
2. 2010.04.25 00-ийн усыг үсчүүлэхгүй болгох, оймсоо хурдан хатаах.

3. 2011.08.30 Хувцасаа буудлын цонхон дээр хийсгэхгүй хатаах.
4. 2012.06.25 Зочид буудал эрсдэлгүй онлайнаар захиалах.

5. 2012.08.13 Толь орлуулалт, аяны мешок.
6. 2012.09.01 Хумс арчилгаа, онгоцонд амрах.
7. 2013.03.24 Онгоцны 00-ийн хаалга онгойлгох.

Энэ удаа - хээрийн нөхцөл дахь гэрэлтүүлгэ. Зарим тохиолдолд гар чийдэнгийн гэрэл хангалтгүй байдаг, учир нь гар чийдэн нэг чиглэлд л тусна. Цэвэр устай савны ёроолруу гар чийдэнгээр тусгавал жигд сарнисан гэрэл гардаг. Майхан дотор ийм чийдэн дэнлүү л гэсэн үг. Энэ аргыг зун Дорнодод аялж байхдаа Булагаагаас сурсан юм. Зурган дээр цэвэр усыг майхны оосроос дүүжилсэн байна. Хуулиатай мешокны голруу чийдэнгээ чихээд дээр нь устай саваа тогтоовол бүр зүгээр юм билээ. Чийдэн хүчтэй, цэвэр ус том (1,5л) бол янзын.

No comments:

Post a Comment