24 September 2008

Машины дугаарууд. УБХ, БРА, ДК 19

УБХ 19-20 (миний хуучин машины дугаараас Х үсгээр л зөрж байна), Багануур, АНУ-ын элчингийн машины дугаараар цуврал үргэлжилж байна.

No comments:

Post a Comment