Sunday, January 18, 2015

Санзайн зам

Долоо хоногийн өмнөх бичлэг. Цэргийн амралт орохын наахна замын богино хэрчимд 2 талаас ой болон хашаа тулж ирдэг. Ийм замаар зорчиход яагаад ч юм таатай байдаг. Ер нь замын хоёр талаар мод байх их зүгээр. Энэ талаараа Дарханаас Сэлэнгийн төв орох зам тэргүүн байр эзэлнэ.

No comments:

Post a Comment