05 August 2009

Машины дугаарууд. УНБ, УНВ

Сар ч бололгүй шинэ серийн дугаар гардаг болчихлоо. Тийм олон машин орж ирж байна гэдэг юу л бол. Мөн хамгийн түрүүнд шинэ сери-ээс азын дугаарууд нь тараагдаад байх шиг.

No comments:

Post a Comment