14 January 2015

Хуучин гэмтлийн төгсгөл

2015.01.12. Уржигдар аавындаа ирсэн - хуучин гэмтлийн балгас байхгүй. Улс 2 давхар барилгыг нурааж ачихын тулд 2 жилийн хугацаа зарцуулдаг юм байна.
Нэг экскаватор, нижгээд ачааны машин ажлаа үргэлжлүүлэх гэж хүлээнэ.
Энэ зургийг хараад нэгэн фото санаанд буув.

No comments:

Post a Comment