06 April 2012

Auto news

Автын мэдээ.
1. ОРО серийн зураг шуудангаар Жак-аас ирэв.
Текс: Сайн уу
Сайхан амарсан уу гээд мэнд мэдчихээр шалчигнасан болох байх даа
Хэхэ, Чиний машины дугаарын серийн цуглуулганд ОРО гэсэн сери нэмэрлэж байна
Бака
2. Соёмбын дээд гурвалжинг буруу харуулж наасан имбецил.3. Машины "гупер"-ийн бэхэлгээг хуучин чемоданы түгжээ шиг хийж.
4. Дээд зэргийн мулгуу үзэгдэл. Машины зогсоол дээр труба, шон зоож болохгүй. Шонг ямар тохиолдолд зоодог юм? Явган зорчигчийн зам (тротуар) дээр паркинг хийлгэхгүйн тулд замын ирмэг дагуу өнгө үзэмж сайн шон байрлуулдаг юм.

No comments:

Post a Comment