15 January 2015

15-ны асуулт хариулт

Мартчихгүй бол редакци үе үе 15-ны өдөр асуулт хариултын пост нийтэлдэг ухаантай. Хамгийн хөгжилтэй нь ихэвчлэн хэнч юуч асуудаггүй, ха-ха. Гэсэн хэдий ч уламжлал бол уламжлал - пост алдаг оног нийтлэгдсээр.

Ингээд: 15-ны өдөр уншигчидын асуултанд шударгаар хариулах болно. Сэдэв хамаагүй. Тухайлбал: Хамгийн сүүлд номын санд хэзээ орсон бэ?
Хариул: Ичгэвтэр байна, гэхдээ үнэндээ л санахгүй байна. Оюутан байхаас хойш ороогүй болов уу. Солиормоор юм, 15 жил өнгөрсөн байх нь. Сүүлийн үед номын сангийн үүргийг өөр газар гүйцэтгэж, номыг ч гэсэн өөр төхөөрөмж орлодог болж дэ...

No comments:

Post a Comment