04 March 2016

Машины дугаар. БНБ, БНЗ, БУЛ, ГАЗ, УВХ, ДК15

Машин мотоциклын дугаар нийтлэгдэлгүй 3 жил болж.
Төгсгөлд - чөлөөт уран бүтээл.

No comments:

Post a Comment