20 January 2015

Нэгэн хогийн савны амьдрал 2

Өмнөх дугаар: click!
Байгууллагын гаднах хогийн савын өдөр тутмын амьдралыг үргэлжлүүлэн судалцгаая.
Сав өглөөдөө архины шилгүй байх нь ховор. Манаач нарын уран бүтээл. Юуг юугаар даруулсных нь дүн шинжилгээг хийхээр.
Заримдаа боловсон гэмээр хэрэглээ таарна.
Заримдаа хэрцгий архидалтын ул мөр угтна.

1 comment: