18 March 2010

УНГ, УНИ

Дугаар нийтлэхгүй хэдэн сар болж. Сэк УНГ дугаар аль дээр илгээж байсан юм. УНИ нь он гархаас өмнө дарагдсан зураг. Шинээр УНК сери гарсан байна лэ.

No comments:

Post a Comment