Friday, January 30, 2015

Ганга нуур

2 жилийн өмнөх бичлэг. Халамцуу байсан юмуу гэмээр камераа замбараагүй хөдөлгөж.

No comments:

Post a Comment