07 April 2009

Машины дугаарууд. УБЧ, ОЧ

Ойрд машины дугаар тавьсангүй. Шинээр гарсан сери - УБЧ. Мөн нүгэлтэй урт чиргүүлүүдийн ОЧ (овортой чиргүүл гэж байгаа юу?) серийн дугаар. Чиргүүлүүд дээр миний мэдэхийн ТЧ, АЧ гэсэн дугаарууд байдаг. Тээврийн болон ачааны чиргүүл гэж ойлгоод байгаа, зөв бурууг мэдэхгүй.

No comments:

Post a Comment