03 January 2015

ШТСтанцууд

Дорнод. Халхгол.
Хуучин Сүмбэр нэртэй сум Дорнодод байсан, одоо Халхгол сумын нэг баг.
Шатахуун энд үнэтэй.
Баянхонгор хот.
Орон нутаг болгон өөрийн гэсэн шатахуун түгээгч жижиг аж ахуйн нэгжүүдтэй.
Улаанбаатар. Юнигаз болон Дашваанжилаас гадна Горгаз хийн колонк бариад эхэлчихэж.
2012 оны фото. Питер.

No comments:

Post a Comment