23 February 2009

Машины дугаарууд. ДГА, ГСА

Ихэр машины дугаар нийтэллээ. ТӨА дугаартай мөн ижил байгаа.
Мэдээллийг: Жак

No comments:

Post a Comment