24 January 2015

Фото түүх өгүүлнэ

1962 он. Карибын хямралын үр дүнд ЗХУ-ын эсрэг эдийн засгийн хориг арга хэмжээ авч эхлэв. ХБНГУ орост нийлүүлдэг байсан том диамтетрийн трубануудынхаа экспортыг зогсоов. Челябинскийн төмөр хийцийн үйлдвэр "хариуд нь" адилхан трубанууд үйлдвэрлэж эхлэв. Тус үйлдвэрээс анх гарсан труба дээр ажилчид шохойгоор «3,14здец тебе, Аденауэр!» гэж бичсэн байна. Дараа нь фото авахаас өмнө ёс суртахуунд нийцэхгүй бичгийг засварлаж «Труба тебе, Аденауэр!» болгосон.

No comments:

Post a Comment