Monday, January 12, 2015

Өндрийн хязгаар

Өчигдөр Санзай орсон. Урд нь анзаардаггүй байж - Хандгайтын наахна өндрийн хязгаарын тэмдэг нэр дор олноор зүүгдэж. Есөн шидээрээ: 7м, 8,6м, 6,5м болон 8м.
Рекорд - 9,8м. Харамсалтай нь дутуу гарч.

No comments:

Post a Comment