02 December 2008

Машины дугаарууд. УБД, УБС

УБД дугаарын Д үсэг нь А үсэгнээс бараг ялгарахгүй шинжтэй. Арай ондоо, дугуйрсан Д үсэгтэй хувилбар бас байдаг юм.

No comments:

Post a Comment