14 November 2008

Машины дугаарууд. УБВ, УБТ

УБ гэж эхлснээс хэдхэн серийн дугаар л дутуу үлдэж байх шиг байна.
Залхууралгүй тооцоо хийлээ л дэ. Дутаж буй нь: УБГ, УБД, УБК, УБЛ, УБМ, УБС, УБУ, УБҮ, УБЦ, УБЯ юм байна. Зорилго тодорхой, анд мордлоо.

No comments:

Post a Comment