09 January 2015

WW2 in Color. Part 2

Эхний дугаар бараг 2 жилийн өмнө нийтлэгдэж байж. Урд нь фото зураг өнгөт болгодог байсан бол одоо бичлэгүүдийг буддаг болж. Будах будахдаа өнгөт хальсан дээр буулгаснаас ялгагдахааргүй хийсэн байна шүү.

Бүх ангиуд: https://www.youtube.co/playlist?list=PLEF3n93s3P7UMfHmvk4CakRIBqib40R6r

No comments:

Post a Comment