12 November 2008

Машины дугаарууд. УББ, УБП

УБП - хамгийн сүүлд гарсан серийн дугаар. Харамсалтай нь фокус муу гарсан байна. Явж байхад дарснаас болсон байх.

No comments:

Post a Comment