17 February 2011

Машины дугаарууд. УНЗ, УНЦ

Сери: УНЗ, УНЦ.
Д, Ц, Щ гэсэн доошоо сэртэнтэй үсэгнүүдийг бусад үсгийн өндөрт жишиж намсгаад байгаа нөхдүүдийн хаалганы тотгонууд өөрийнх нь өндрөөс намхан болоосой билээ.
Flickr-ээс 2 цуглуулга оллоо. Аль аль дээр нь монгол дугаар байна.
http://www.flickr.com/photos/sukos_license_plates/with/5104814880/
http://www.flickr.com/photos/woodysworld1778/with/1685956297/

No comments:

Post a Comment