10 August 2009

Машины дугаарууд. ГАА, ДОА

Сэк ГАА, ДОА, ЗАА 3 дугаар мэйл-ээр илгээж. ЗАА байсан болохоор нийтэлсэнгүй.
Сэк, энэ чинь дугаар биш машины зураг гэх зүйл байна. Дараачийн удаа
татаж юм уу ойроос аваарай.

No comments:

Post a Comment