03 August 2011

Машины дугаарууд. К, БУЗ

Ээлжит тээврийн хэрэгслийн дугаарууд.
1. Хагийн хар явсан машины дугаар. Цэргийн ангийн техникийн номер хар дээр цагаанаар, үсэг (тухайн тохиолдолд К) нь цэргийн ангийн дугаарыг орлодог бөгөөд зам дагуу ямар ч хураамж (замын, гүүрийн, суурин газарт орох г.м.) төлөхгүй, шууд ногоон гэрлээр.
2. Булганы мотоциклийн дугаар.

No comments:

Post a Comment