06 January 2015

Counter Strike


Контр тоглолгүй бараг 10 жил болж байгаа байх. Ажил тараад, өдрийн цайны цагаар, заримдаа бүх хагас сайнд офисдоо ирж буудалцдаг байж билээ, донтой гарууд, хэ-хэ.

No comments:

Post a Comment