12 January 2015

Тусгаар тогтнолын төлөөс

Үндэсний телевизээр "Тусгаар тогтнолын төлөөс" нэртэй баримтат кино гарч байгаа. Би 1, 2 дугаар ангийг үзлээ, боломжийн сайхан бүтээл болж. Гол нь гуйвуулга байхгүй бодит баримт дэлгэж. Дүнгэлтийг бол хүн өөрөө тунгааж бодох учиртай.
Интернэтэд одоохондоо эхний хэсэг нь л байна: http://youtu.be/2MINJtxuyLA

No comments:

Post a Comment