Sunday, January 24, 2016

Старший сын

Евгений Леонов, Николай Караченцов, Михаил Боярский нарын тоглосон "Старший сын" гэдэг кино байдаг юм байна. Яг одоо 1-р сувагаар гарч байна. Яагаад өмнө нь үзээгүй нь сонин.

No comments:

Post a Comment