05 January 2016

Ерөнхий газар

Тагнуулын ерөнхий газар
Онцгой байдлын ерөнхий газар
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар
Цагдаагийн ерөнхий газар
Хил хамаагалах ерөнхий газар
Гаалийн ерөнхий газар
Татварын ерөнхий газар
Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар
Архивын ерөнхий газар
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар
Иргэний харъяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газар
Тахарын ерөнхий газар
Иргэний нисэхийн ерөнхий газар
Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар
Нийгмийн халамж үйлчилгээний ерөнхий газар
Хүүхдийн төлөө үндэсний газар

30 агентлагийн 16 нь "ерөнхий газар" юм байна.
Эх сурвалж: http://zasag.mn/agency

No comments:

Post a Comment