14 January 2016

Someone Still Loves You Boris Yeltsin

Хамтлагт нэр өгнө гэж алдаг болж дэ, хэ-хэ. "Someone Still Loves You Boris Yeltsin" гэдэг нэртэй Indie pop хамтлаг байх жишээний. Уран бүтээлээс нь:

No comments:

Post a Comment