Monday, January 18, 2016

Ленинград - Экспонат

Хэдэн сарын өмнө Ленинградын "ЗОЖ" (Здоровый образ жизни) дууны клип нийтлэгдэж байсан. Ер нь тус хамтлагийн клипууд саваадаг юм. Өнөөдөр бас нэг уран бүтээлийг нь танилцуулъя.

No comments:

Post a Comment