19 January 2016

Finland in World War II

The Finnish Defence Forces Дэлхийн II дайны үеийн 160,000 гаруй архивын зургийг аль 2013 онд онлайн байршуулж. Сонирхох бол линк нь энэ: http://sa-kuva.fi/neo?tem=webneoeng

No comments:

Post a Comment