Monday, January 11, 2016

Ist gar rot

Искариотын Иуда. Искариот гэдэг нь Хевроноос өмнө зүгт байрлалтай суурингийн нэр юм. 
Герман хэлнээ XII зуунд Искариот (Ischariot) гэдгийг Ist gar rot буюу "ув улаан" хэмээн орчуулснаас болж улаан өнгө Иудагийн өнгө болж хувирсан. Түүнээс хойш Иуда улаан шаргал үстэй дүрслэгддэг болжээ. Түүний зүрх сэтгэлд тамын гал дүрэлзэнэ, улаан өнгө нь байгалийн хорон санаа агуулсан өнгө юм гэх мэт тайлбар бий.

No comments:

Post a Comment