11 June 2015

IQ-гийн хэмжүүр

Идиот гэдэг нь эртний грекийн ἰδιωτεία (idioteia) үгнээс үүсэлтэй. Харанхуй бүдүүлэг, мэдлэггүй гэсэн утгатай. Идиотын IQ нь 0-25 байдаг.
Имбецил нь латин хэлний imbecillus буюу сул дорой, сульдаатай гэсэн үгнээс үүдэлтэй. Ийм хүний IQ 26-50 байна.
Дебил гэж IQ нь 51-70 хооронд хүнийг хэлнэ. Латинаар debilis гэж сул гэсэн үг.

Зарим хүмүүсийг имбецил, дебилээр дууддаг маань энэрэнгүй үйлдэл гэдэг нь харагдаж байгаа биз? Блогийн редакци хүмүүнлэг харьцааг эрхэмлэдэг.

No comments:

Post a Comment