26 June 2015

Шоргоолжны хөдөлгөөн

Шоргоолж хэдийгээр шавьж ч гэлээ зохион байгуулалтын хувьд ямарч сүүн тэжээлтний аймгаас дутаад байх зүйлгүй. Шоргоолж цуваа болж хөдөлгөөнд оролцохдоо автомашины урсгалаас ч илүү зохион байгуулалттай байдаг. Үндсэн гурван давуу тал нь:
1. Шоргоолж бие биенээсээ ялгарах гэж, эсвэл давамгай байдлыг харуулах гэж хичээхгүй. Нэгнийгээ гүйцэж түрүүлэх гэж оролддоггүй гэсэн үг.
2. Үл ялиг мөргөлдөж барих тохиолдол гарахад хөдөлгөөн зогсохгүй хэвийн үргэлжилдэг.
3. Хэдий чинээ олон шоргоолж хөдөлгөөнд оролцож нягтаршил ихэснэ - төдий чинээ зохион байгуулалт нь сайжирдаг: чиглэлээсээ хазайхгүй, хурдаа өөрчлөхгүй, яг урдахаа дагна.

No comments:

Post a Comment