Monday, June 22, 2015

Sketchbook Moscow-Vladivostok

Нижний Новгородын Катя Гущина нэртэй бүсгүй Транссибийн галт тэргэнд суугаад Москва - Владик чиглэлээр аялахдаа төмөр замын өртөө, замд тохиролдсон зүйлүүдийг зурж тэмдэглэсэн байгаа юм. Москва-д illustration чиглэлээр сурдаг оюутан гэнэ. Сайхан бүтээл болж. Вокзалын барилгуудыг янзын гоё дүрсэлж, жижиг деталиудыг орхигдуулаагүй байна. Бүтэх эхээр нь сонирхож болно: нэг, хоёр

No comments:

Post a Comment