27 June 2015

Өдрийн өнгө

2015.06.26. Зуслан. Өглөө 6 цаг өнгөрч байх үеийн зураг.
Нар мандсан хэдий ч уулны цаанаас гарч амжаагүй байна.
Үүл нар дээшлэхийн хэрээр янз бүрийн өнгөнд орно.

No comments:

Post a Comment