24 June 2015

Чех-орос толь бичиг

Зурагт толь бичиг ийм л байх ёстой гэж бодож байна.

No comments:

Post a Comment