21 June 2015

Мөнгө хурдан тоолох арга

Ямарваа нэг механик үйлдлийг роботоос дутахгүй хурдан, нарийн гүйцэтгэж байгаа бичлэг олдохлоор хятад юмуу энэтхэг байх магадлал 90-с дээш хувьтай.

No comments:

Post a Comment