19 June 2015

Хустайн нуруу. Тахь

2015.06.04. Хустайн нуруу.
Бид 7 цаг өнгөрөөгөөд усалгаандаа ирдэг тахийг харж зураг авна гэж төлөвлөсөн байв. 7:40-ийн үед эхний зогсоол дээр ирээд уулруу хартал тахь бэлчиж байв.
Татаад үзье. Дижитал zoom бүрсийх нь ойлгомжтой.
Хустайд тахь буга холилдоод бэлчиж байдаг юм билээ. Энд хонуутаар ирж өглөө эрт усалгаан дээр нь аппараттай отолт хийвэл зүгээр санагдсан.
Бид хагас цаг орчим ажиглалт хийгээд зам хороох үүднээс Хустайн цогцолборын гүнрүү зүглэлгүй жолоогоо эргүүлсэн.

No comments:

Post a Comment