24 June 2015

Шурангийн цохио

2015.06.06. Өвөрхангай, Уянга. Шурангийн цохио.
21 метр өндөр гэсэн байх шүү. Дээгүүр нь чулуу давуулж шидэж чадвал хүсэл нь биелдэг гэсэн.
Бид бүгд гурван оролдлого хийснээс Ууганаагийнх 2 удаа давсан. Бусад нь байхгүй ээ.
Сэк-ийн авсан зурагнуудаар GIF эвлүүллээ. Булагаа хүслээ биелүүлэхээр оролдож буй байдал :-)

No comments:

Post a Comment