12 June 2015

Шувуу. Цуглуулга

Жолоо барьж явсан болохоор явдал дунд зураг дарах боломж хомс байв. Зогсохоор л гар аппаратанд хүрнэ. Тогоруу, хэрээ, элээ, ангир, сар г.м. олон төрлийн шувуу таарсанаас цахлай, галуу тэргүүтний л зураг авах шив дэ.
Өгий нуур.
Цагаан гол.
Төвхөний хийд.
Уянга сум.
Шурангийн цохио.

No comments:

Post a Comment