Wednesday, August 26, 2015

Чехословак. 1968 он

1968 оны үйл явдлын тухай бичлэгүүд. Прага.


Словакийн Кошице хот.

68 оны Чехословакийн тухай постууд өмнө нь нийтлэгдэж байсан:
http://ganzo79.blogspot.com/2014/08/46.html
http://ganzo79.blogspot.com/2009/08/19680821.html

No comments:

Post a Comment