06 August 2015

Marie Chante Quelle Elle Telephone

Сая санамсаргүй Marie Chante Quelle Elle Telephone гэдэг хамтлагийг мэдэж авлаа. Хэдэн дууг нь сонслоо - дажгүй шүү. Хөгжим явж явж үг нь орж ирнэ. Үг нь чаддаг юм бол ойлгоорой ангиллынх. Яахав, сонсголоо бүрэн дайчилвал бас үг хэлэхийн хувьд хэлээд байна.


No comments:

Post a Comment