07 August 2015

Лифтний анхааруулга

Инстаграмд өнөөдөр тааралдсан фото. Шанхай.
Харин энэ хэдэн өдрийн өмнө Гранд плазад авсан зураг.

No comments:

Post a Comment