17 August 2015

МЗО. Газрын зураг

Московская Зона Обороны - товчлол нь МЗО. 1941-42 оны газрын зурагнууд. 
Хот тулаанд бүрэн бэлтгэгдсэн байсан. Немцүүд үндсэндээ өнөөгийн Химки-д хүрсэн шүү дэ. Шереметьевогоос ойрхон зайнд ирээд буцсан гэсэн үг. 
Газрын зурагнуудын нарийвчлал өндөр байгаа. Дээр нь дарж томруулж байгаад судалвал илүү сонирхолтой. Сов.секретно грифтэй байсан материалууд.

No comments:

Post a Comment