26 August 2015

Чулуун дээр нэрээ сийлүүлэх эрх

Спартад хоёр төрлөөр амиа алдагсад булшины чулуун дээрээ нэрээ сийлүүлэх эрхтэй байж:
а) төрөхдөө амиа алдсан эмэгтэйчүүд;
б) тулаанд амиа алдсан эрэгтэйчүүд.

No comments:

Post a Comment