25 August 2015

1910-1930 оны номнууд

ОХУ-ын Улсын олон нийтийн түүхийн номын сан (Государственная публичная историческая библиотека России) 1910-1930 оны номнуудын скануудыг дэлгэж. 145 ном. 
http://elib.shpl.ru/indexes/values/10040
Сонирхолтой ном олон байна. Хавтасны дизайн, шрифт, текст бүрдүүлэлт нь бас сонин л юм.

No comments:

Post a Comment