Monday, August 17, 2015

Solitaire, Minesweeper and FreeCell

Windows 3.0-с эхлээд XP-г хүртэл дээрх тоглоомууд үйлдлийн системтэй цуг суудаг байсан. Зарим хэрэглэгчид энгийн мөртлөө халууруулдаг эдгээр тоглоомуудыг хэдэн цагаар нухдаг байж билээ. Үнэн хэрэгтээ тоглоомууд зорилготой байсан юм. Хэрэглэгч хулганаа сайн удирддаг болгоход энэ тоглоомууд эзэнд нь ч мэдэгдэхгүй тусалдаг. Solitaire - drag and drop-ын дасгал шүү дэ үнэндээ. Minesweeper - хулганаа нарийн удирдах дадлага.

No comments:

Post a Comment