29 February 2016

Премьер лигийн шинэ лого

Хөлбөмбөг сонирхогчид сайн мэдэх лого:
Ирэх улиралаас ийм болох нь:

No comments:

Post a Comment