Wednesday, February 24, 2016

Видео бичлэгийн хурд

YouTube дээр бичлэг үзэхдээ би заримдаа settings-ээр нь орж хурдыг нь нэмдэг. Мэдээж клип зэргийг үзэж байхдаа нэмээд байхгүй. Лекц, семинар, зааварчилгаа, мэдээлэл гэх мэтийг 1,25 юмуу 1,5 хурдтай үзэхэд яг таардаг юм (зарим хэт нуршуу бичлэгийг 2 дахин хурдасгах нь ч бий). Та нарт ч гэсэн хурдасгаад үзээрэй, хамаагүй хугацаа хэмнэнэ гэж зөвлөх байна.

Ингэхэд, блогын редакци YouTube дээр channel-тэйг мартаж болохгүй. Сүүлийн хэдэн жил хийгдсэн бичлэгүүд нэг дор цугласан байгаа: https://www.youtube.com/user/ganzorig79/videos

No comments:

Post a Comment