17 February 2016

The Mongolian army in Afghanistan

За өнөөдөр дайн байлдааны сэвдээр бичээд дуусгая. NATO-гийн channel-д 2 жилийн өмнө нийтлэгдсэн бичлэг. Манайхан Афганд:

No comments:

Post a Comment